Khe co giãn

Hiển thị một kết quả duy nhất

Khe co giãn là khoảng trống của dầm hay mép cầu, để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn được phân loại theo bề rộng như: khe rộng từ 10-15cm, khe hẹp từ 2-5cm.
Xem thêm tại Khe co giãn

01

Khe co giãn

Khe co giãn #1

02

Khe co giãn

Khe co giãn #2

03

Khe co giãn

Khe co giãn #3

04
Browse Wishlist

Khe co giãn

Khe co giãn #4

05

Khe co giãn

Khe co giãn #5

06

Khe co giãn

Khe co giãn #6