Hiển thị tất cả 6 kết quả

Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của các sản phẩm khác, Công ty TNHH An Ngãi đã sản suất được nhiều chi tiết cơ khí chính xác thô cho các nhà máy xe đạp, nhà máy chế tạo cơ khí, khuôn mẫu, vật liệu gắn đá, bản lề, chốt giàn giáo …. và các chi tiết cơ khí chính xác tinh như chi tiết máy với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.
Xem thêm tại Cơ khí chính xác